TamBitir - Video Çözümlü Eğitim Platformu
TamBitir uygulamasında aç

Atom - Periyodik Tablo- T.Yasalar-TYT (3 Saat Çözüm)

Kurs Kodu: 33

   

ISBN: 978-975-451-465-0

Yayınevi: Boğaziçi Yayınları

Ücretsiz


Kurs Açıklaması


Atom Bölümündeki Soru ve Çözümlerin Konu Edindiği Kavramlar: Atom kavramları, Dalton Atom Teorisi, J.Thomson Atom Modeli, Modern Atom Teorisi, Bohr Atom Modeli, Yüklü Tanecikler, Atom Altı Parçacıklar, Proton Elektron Nötron Sayılarını Bulma, Çekirdek, Yörünge, Orbital, Katyon, Anyon, Nötr, Oktet Kuralı, İzotop, Allotrop, Temel Hal, Uyarılmış Hal Kavramları

ATOM VE PERİYODİK TABLO Soru  Video
KANUNLAR 1 11 24 Dak.
KANUNLAR 2 11 23 Dak.
KANUNLAR 3 11 19 Dak.
ATOM MODELLERİ 12 23 Dak.
ATOM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İYON KN İZOTOP (Atom Yapısı) 1 12 20 Dak.
ATOM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İYON KN İZOTOP (Atom Yapısı) 2 12 20 Dak.
PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ 1 10 16 Dak. 
PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ 2 11 22 Dak.
PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ 3 10 18 Dak.
Toplam Soru Sayısı: 100  185 Dak.
  Video:  3 Saat 5 Dak.

Benzer KurslarımızElektrokimya AYT (3 Saat Video Soru Çözüm)
Örnek 61 Sorunun Ayrıntılı Video Çözümüyle indirgenme-yükseltgenme, aktiflik, piller, redoks, elektroliz, korozyonu öğren

ÜCRETSİZ
Element-Bileşik-Madde-TYT (130 Dak Video Çözüm)
130 Dakikada Örnek 82 Sorunun Video Çözümüyle Bileşikler, Elementler, Madde özellikleriyle Simyadan Kimyayı Öğren

ÜCRETSİZ
Atom - Periyodik Tablo- T.Yasalar-TYT (3 Saat Çözüm)
185 Dakikada Örnek 100 Sorunun Video Çözümüyle Kimya Kanunlarını, Atom modellerini ve Hesaplamalarını Öğren

ÜCRETSİZ
Video Organik Kimya (5.5 Saat Soru Çözüm)
183 videoda 17 farklı konu karbon kimyasından karbonhidratlara kadar tüm konular

ÜCRETSİZ
Gazlar Sıvılar ve Katılar -TYT (203 Dak Video Çözüm)
3.5 Saatte Örnek 128 Sorunun Video Çözümüyle Gaz Kanunları, Hal Değişimleri, Mol, İdeal Gaz, Sıvılar ve Özellikleri, Katıları öğren

ÜCRETSİZ
Karışımlar ve Çözünme-TYT (104 Dak Video Çözüm)
104 Dakikada Örnek 72 Sorunun Video Çözümüyle Karışım Çeşitleri-Çözünme, Derişim Birimleri, Koligatif Öz., Karışım Ayrıştırmasını Öğren

ÜCRETSİZ
Tür Etkileşimi ve Kimyasal Tepkime-TYT (131 Dak Video)
131 Dakikada Örnek 77 Sorunun Video Çözümüyle Güçlü-Zayıf Etkileşim Türlerini, Lewis Yapısını, Reaksiyon ve Denklemlerini Kurmayı Öğren

ÜCRETSİZ
Reaksiyonda Isı ve Hız (3 Saat Video Soru Çözüm)
3 Saatte Özgün 97 Sorunun Video Çözümünde Reaksiyonda Isı Kavramlarını ve Hız Hesaplarını Öğren

ÜCRETSİZ