TamBitir - Video Çözümlü Eğitim Platformu
TamBitir uygulamasında aç

Coğrafya-AYT (6.5 Saat Video Soru Çözüm)

Kurs Kodu: 62

   

ISBN: 978-975-451-526-8

Yayınevi: Boğaziçi Yayınları

Ücretsiz


Kurs Açıklaması


 

  Fasikül Başlıkları Coğrafya AYT Soru Sayısı      
1 Doğal Sistemler 43      
2 Beşeri Sistemler 44      
3 Türkiye Ekonomisi 49      
4 İşlevsel Bölge-Hizmet Sektörü 47      
5 Ülkeler Bölgeler ve Küreselleşme 96      
  Toplam Soru Sayısı 279      

 

  11.sınıf Coğrafya (YKS) Soru Sayısı İçerik
1 Biyoçeşitlilik Ekosistemlerin İşleyişi 12  11 Dak.
2 Şehirlerin Fonksiyonları 11 11 Dak.
3 Türkiye'de Tarım 12 12 Dak.
4 Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları 13 13 Dak.
5 Türkiye'de Sanayi 12 18 Dak.
6 Ülkeleri Tanıyalım Hindistan-Hollanda 11 21 Dak.
7 Ülkeleri Tanıyalım Japonya-İngiltere 12 18 Dak.
8 Enerji Akışı - Madde Döngüsü 12 12 Dak.
9 Geçmişten Günümüze Doğal Kaynaklar ve Doğal Kaynakların Kullanımı 14 14 Dak.
10 Türkiye'de Hayvancılık 12 12 Dak.
11 Türkiye'de Arazi Kullanımı 11 11 Dak.
  Toplam Soru Sayısı:  132 153 Dak.
    toplam süre 2 saat 33 Dak.

 

  12.sınıf Coğrafya (YKS) Soru Sayısı İçerik
1 Doğadaki Ekstrem Olaylar 1 12 15 Dak.
2 Doğadaki Ekstrem Olaylar 2 11 18 Dak.
3 İlk Uygarlıklar  12 17 Dak.
4 Göç ve Şehirleşmenin Ekonomiyle İlişkisi  9 14 Dak.
5 Türkiye’nin Konumu ve Jeopolitik Önemi  12 26 Dak.
6 Türkiye’de Ulaşım ve Ticaret 13 23 Dak.
7 Türkiye’de Kültür ve Turizm  12 21 Dak.
8 Türkiye’de Nüfusun Geleceği   10 18 Dak.
9 Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri  11 17 Dak.
10 Almanya, Nijerya  12 19 Dak.
11 Rusya Federasyonu, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin Halk  12 19 Dak.
12 Küreselleşmenin Etkileri  12 14 Dak.
13 Doğal Kaynak ve Çevre 8 11 Dak.
  Toplam Soru Saysı: 146 232 Dak.
      3 saat 52 Dak.

Benzer Kurslarımız(TYT ve AYT) Tüm Dersler (11634 Soru 357 Saat Çözüm)
9 Farklı Ders 174 Fasikül 11634 Soru ve Video Çözümü. Ayrıntılar için tıklayınız.

ÜCRETSİZ
TYT Tüm Dersler (194 Saat Video Soru Çözüm)
9 Farklı Ders 113 Fasikül 6595 Soru ve Video Çözümüyle Hem Konu Öğren Hem Soru Bankası Bitir.

ÜCRETSİZ
Coğrafya-AYT (6.5 Saat Video Soru Çözüm)
278 Video çözümde ülkeler, doğal kaynaklar, tarım, nüfus yapısı, jeopolitik konum

ÜCRETSİZ
Mantık AYT (Felsefe) 11.5 Saat Video Soru Çözüm
231 video çözümde mantık, önermeler, önermeler, denetlemeler, niceleme....

ÜCRETSİZ
Felsefe TYT (4 Saat Video Soru Çözüm)
168 Video çözümde Felsefe alanı, bilgi, bilim,varlık,ahlak, siyaset,din,sanat,kavramlar

ÜCRETSİZ
Coğrafya TYT (10.5 Saat Video Soru Çözüm)
467 video çözümde harita, iklim, coğrafi konum, yer şekilleri, bitki örtüsü

ÜCRETSİZ
Tarih TYT+AYT (71 Saat Video Soru Çözüm)
1614 Video Çözümde Genel, Osmanlı, İnkılap ve Dünya Tarihi

ÜCRETSİZ
Tarih TYT (36 Saat Video Soru Çözüm)
811 Video Çözümde Genel Tarih, Osmanlı Tarihi ve İnkılap Tarihi

ÜCRETSİZ
Edebiyat AYT (27 Saat Video Soru Çözüm)
381 Video Çözümde Batı, Mili, İslam Öncesi, Cumhuriyet, Tanzimat, Divan Edebiyatı ...+

ÜCRETSİZ
Türkçe Dil ve Ant. TYT (18 Saat Video Soru Çözüm)
380 Video Çözüm Dil Bilgisi, Anlam Bilgisi, Paragraf, Ögeler, Sözcük Türleri ...+

ÜCRETSİZ
Temel Matematik-TYT (41 Saat Video Soru Çözüm)
31 Fasikül 1850 Soru 41 Saat Video Çözüm Tüm Temel Matematik (TYT) Konuları

ÜCRETSİZ
Matematik TYT + AYT (66 Saat Video Soru Çözüm)
39 Farklı Fasikül 66 Saat Video ile 2840 Çözümlü Soru Üzerinden TYT ve AYT Tüm Matematik Konularını Bitir.

ÜCRETSİZ
Geometri TYT+AYT (44 Saat Video Soru Çözüm)
1571 Video Çözümde Açıdan Trigonometriye

ÜCRETSİZ
Geometri TYT (30 Saat Video Soru Çözüm)
1083 Video Çözümde Üçgen, Çokgen, Dörtgen, Dikdörtgen, Yamuk, Paralelkenar, Çember, Daire, Kare

51.50 TL %22 ÜCRETSİZ
Biyoloji TYT+AYT (20 Saat Video Soru Çözüm)
9 Fasikül 694 Soru 1175 Dakika Video Çözümde TYT Tüm Biyoloji Konuları ve Seçili AYT Konuları

ÜCRETSİZ
Fizik TYT+AYT (39 Saat Video Soru Çözüm)
1226 Soru ve Video Çözümüyle TYT ve AYT Konuları

ÜCRETSİZ
Kimya TYT+AYT (24 Saat Video Soru Çözüm)
24 Saat Özgün 799 Sorunun Video Çözümüyle Elementler, Bileşikler, Atom Yapısı, Periyodik Tablo, Derişim, Karışım, Çözünme, Katı-Sıvı-Gaz, Türler Arası Etkileşim, Elektrokimya ve Organik Kimya

ÜCRETSİZ
YKS Sayısal Tüm Konular (261 Saat Video Soru Çözüm)
137 Fasikül 8838 Soru ve 261 Saat Video Soru Çözümde TYT Tüm Konular, AYT Matematik, AYT Geometri, AYT Fizik, AYT Kimya, AYT Biyolojinin Tüm İçeriklere Erişebilirsiniz

ÜCRETSİZ
YKS Eşit Ağırlık Tüm Konular (300 Saat Video Çözüm)
151 Fasikül 9102 Soru ve 300 Saat Video Çözümde Tüm TYT Konuları + AYT Matematik, AYT Geometri, AYT Edebiyat, AYT Coğrafya, AYT Tarih Konularının Tamamı

ÜCRETSİZ
YKS Sözel Tüm Konular (284 Saat Video Çözüm)
155 Fasikül 8657 Soru ve 284 Saat Video Soru Çözümde Tüm TYT Konuları + AYT Edebiyat, AYT Tarih, AYT Coğrafya ve AYT Felsefe Grubu (Sosyoloji, Mantık ve Psikoloji)

ÜCRETSİZ
Tüm Problemler (6 Saat Video Soru Çözüm)
330 Video Çözümde Sayı, Kesir, Yaş, İşçi, Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Hareket, Faiz ve Karışım Problemleri

ÜCRETSİZ
AYT Matematik (25 Saat Video Soru Çözüm)
8 Fasikül 990 Soru ve 1492 dakika video çözümde limit, türev, integral, mantık...+

ÜCRETSİZ
Sosyoloji (7 Saat Video Soru Çözüm)
7 Saatte Özgün 182 Soru ve Video Çözümüyle Hem Konu Öğren Hem Soru Bankası Bitir

ÜCRETSİZ