TamBitir - Video Çözümlü Eğitim Platformu
TamBitir uygulamasında aç

TYT-Coğrafya Nüfus, Göç, Ekonomi (89 Dak.)

Kurs Kodu: 191

   

ISBN: 978-975-451-441-4

Yayınevi: Boğaziçi Yayınları

Ücretsiz


Kurs Açıklaması


BEŞERÎ SİSTEMLER:Yerleşmeler,Yerleşme Doku ve Tipleri, Türkiye’de Yerleşmeler ve İdari Birimler

Nüfus: Yeryüzünde Nüfus ve Özellikleri, Nüfus Piramitleri, Türkiye’de Nüfus ve Özellikleri

Göçler: Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması: Ekonomik Faaliyet Kollarının Temel Özellikleri, Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Dağılımı

Konu Başlığı Soru Video   
Beşerî Yapı (9.Snf) 12 16 Dak.  
Dünyada Nüfus Piramitleri ve Göçler (10.Snf) 12 13 Dak.   
Türkiye Nüfusunun Yapısal Özellikleri ve Göçler (10.Snf) 13  13 Dak.  
Dünya'da nüfus dağılışı, özellikleri (10.Snf) 12  14 Dak.  
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme (10.Snf) 12 20 Dak.   
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırması (10.Snf) 12 13 Dak.   
Toplam Soru Sayısı 73  89 Dak.   
    Video Çözüm  

 

Benzer KurslarımızTYT-Coğrafya Doğa-Çevre ve İnsan (40 Dak. Video Çözüm)
40 Dakikada Örnek 31 Sorunun Video Çözümüyle Coğrafya Doğa Olayları ve İnsan Etkileşimini Öğren

ÜCRETSİZ
TYT-Coğrafya Harita Bilgisi (52 Dak. Video Çözüm)
52 Dakikada Örnek 36 Sorunun Video Çözümüyle Harita Bilgisi-İzohipsleri Öğren

ÜCRETSİZ
TYT-Coğrafi Konum ve Dünyanın Şekli (51 Dak. Video)
51 Dakikada Örnek 26 Sorunun Video Çözümüyle Dünyanın Şekli ve Konum Bilgisini Öğren

ÜCRETSİZ
TYT-Coğrafya iklim Bilgisi (123 Dak. Video Soru Çözüm)
123 Dakikada Örnek 70 Sorunun Video Çözümüyle Hava Durumu, Rüzgarlar, İklim Tipleri Gibi İklim Bilgisine Dair Ne Varsa

ÜCRETSİZ
TYT Coğrafya-Dünya Oluşum Süreci (98 Dak.)
98 Dakikalık Videoda Örnek 71 Sorunun Çözümüyle Yerin Şekillenmesi, Kayaçlar, Dünya İç Yapısı, Jeolojik Zamanlar,Depremler

ÜCRETSİZ
TYT-Coğrafya Yer Şekilerinin Oluşum Süreci (56 Dak.)
Yaklaşık 1 Saatte Örnek 55 Video Çözümde Türkiyede Karstik Şekiller, Dağ, Ova, Plato,Yerşekilleri, Kıyı Tipleri vb.

ÜCRETSİZ
TYT-Coğrafya Su-Toprak-Bitki (80 Dak. Video Çözüm)
80 Dakikalık Video ile Örnek 71 Sorunun Çözümde Türkiye ve Dünyada Su Kaynakları, Toprak Oluşumu ve Türleri, Bitki Formasyonları

ÜCRETSİZ
TYT-Coğrafya Nüfus, Göç, Ekonomi (89 Dak.)
1.5 Saatte 73 Sorunun Video Çözümünde Beşeri Sistemler, Nüfus, Göçler, Yerleşme, Ekonomik Faaliyetler

ÜCRETSİZ
TYT-Bölgeler-Ulaşım-Doğal Afetler (37 Dak.)
37 Dakikada 32 Sorunun Video Çözümünde Bölge Kavramı, Ulaşım Ağları, Doğal Afetler

ÜCRETSİZ